Informatika

Výukové texty

 1. Úvod
 2. Základní informace o PC
 3. Historie - operační systém DOS
 4. MS DOS
 5. Důležité soubory na pevném disku
 6. Monitory, BIOS, rozdělení PC
 7. Rozdělení software
 8. Softwarové firmy
 9. Hardware
 10. Hardware a paměťová média
 11. Viry
 12. Infiltrace
 13. Windows
 14. Windows 2
 15. Windows utility
 16. Word
 17. Excel
 18. Grafika
 19. Typy grafických souborů
 20. Typy grafických souborů II
 21. Digitalizace obrázků - scanner
 22. Komprimace
 23. Komprimace dat
 24. Sítě
 25. Sítě WAN
 26. Globální sítě
 27. Rozdělení sítí
 28. Prohlížeče internetu aneb Browsery
 29. Internetová pošta aneb e-mail